Wilco Jansen over de kracht van de Veghelse ondernemers!

Wilco Jansen, hoofd interne & externe communicatie bij Sligro Food Group. Een hele verantwoordelijkheid. Maar we kennen hem natuurlijk ook als voorzitter van Ondernemend Veghel. En dat is dus best wel grappig, want hij is formeel geen ondernemer. Hoe is hij bij onze ondernemersclub terecht gekomen? En wat houdt het precies in, voorzitter zijn? Hij vertelt erover in de nieuwste blog.

Als we Wilco vragen hoe hij destijds bij Ondernemend Veghel (OV) terecht is gekomen, antwoord hij met: “Dat is best wel leuk om te vertellen. Ik ben geen ondernemer in de formele betekenis van het woord maar in dienst van Sligro Food Group. Dan is het best opmerkelijk dat je voorzitter bent van een lokale ondernemersvereniging. Maar dat is te verklaren. Bij Sligro vinden we het belangrijk dat we met ondernemende medewerkers midden in de lokale maatschappij staan en daarmee ons steentje bijdragen aan de economie en gemeenschap. Onze roots liggen in Veghel en daar willen we gewoon goed zakendoen. Wie niet?”

“Als je elkaar kunt helpen, bijvoorbeeld met inkopen, je netwerk, kennis, middelen, dan doe je dat bij voorkeur lokaal en samen. Met Veghelse ondernemers.” Vertelt Wilco over de echte Veghelse ondernemerscode.

Wilco heeft de verantwoording in het lokale ondernemersklimaat, dat is nog een reden dat hij namens zo’n grote partij als Sligro aan het roer van Ondernemend Veghel staat. “Bij  Sligro is het normaal dat je je bijdrage levert met, bijvoorbeeld,  een bestuursfunctie in Meierijstad. Omdat je een echt Veghels bedrijf bent en in Veghel woont ben je op de hoogte van de uitdagingen en behoeftenonder de lokale ondernemers. Je zit aan tafel om mee te sturen, je kennis te delen en daarmee te helpen om beter te worden.”

“Er is verschil in de omvang van de bedrijven, maar de issues die spelen zijn veelal hetzelfde. Die nemen we mee naar de vergadertafel. Als kleinere ondernemer of ZZP’er kun je met onze vereniging een vele grotere slag slaan. Gezamenlijk. We zijn er om elkaar te helpen. Ook ons bestuur is een mooie afspiegeling van het bedrijfsleven in Veghel. Groot en klein, met een brede kijk op ondernemen. Een gezonde mix dus.

Samen sterker in POM

Als voorzitter van één van de ondernemersvereniging uit Meierijstad ben je automatisch ook bestuurslid van POM (Platform Ondernemend Meierijstad).

“Met POM vertegenwoordigen we zo’n 900 bedrijven en 27.000 werknemers. Dat maakt ons een stevigere én interessantere onderhandelingspartner dan wanneer je dat als kleine ondernemer alleen moet doen.”

“De communicatie tussen het bedrijfsleven en de overheid gaat steeds beter. Die  was vroeger vaak geforceerd, toen stonden we nogal eens recht tegenover elkaar. Met de bekende vooroordelen; het bedrijfsleven vond de overheid te langzaam en andersom vond men ons te snel en onzorgvuldig. We begrepen elkaar niet zo. Inmiddels hebben we een goed overlegmodel ontwikkeld samen met Gemeente Meierijstad. Bij grote onderwerpen zoals bereikbaarheid, energie en klimaat en huisvesting van werknemers zijn duo’s gemaakt van een wethouder en een bestuurslid van POM . Daar ben ik heel blij mee, want dat gaat de goede kant op. We praten niet óver elkaar maar mét elkaar en  we DOEN ook dingen. Ik proef ook bij de wethouders en burgemeester dat het hen ook helpt als we samen optrekken. Samen staan we sterker. En dat we daarbij wel eens stevig discussiëren is helemaal niet erg.”

Een volle agenda

Ondernemend Veghel heeft een volle agenda met mooie activteiten. En daar ben ik hartstikke trots op. We zijn een ambitieuze ondernemersvereniging en de opkomst bij de activiteiten is hoog. Dat is een simpele thermometer waardoor we weten dat we het goed doen. De reacties van de leden zijn superpositief en het ledenaantal groeit nog steeds. Men wil er graag bij zijn! We krijgen een goed rapportcijfer.

Geen visitekaartjesstrooiers in onze club

Onze verenigingscultuur verschilt van anderen doordat wij elkaar graag willen ontmoeten en groeten, zo noemde onze oud-voorzitter Maddy Goossens dat altijd. We zijn er niet voor visitekaartjesstrooiers, dat past niet bij ons en die zijn ook niet welkom. We willen graag ‘Groeten & Ontmoeten’. We inspireren elkaar, motiveren, maken kennis en verrijken. Natuurlijk wordt er ook zakengedaan tussen onze leden. Dat gebeurt altijd vanuit eigen motivatie, betrokkenheid en de juiste klik. Niet omdat we het elkaar opdringen onder het genot van een borrel en een bitterbal.

Ontmoeten & Groeten

Ontmoeten & Groeten kan ook digitaal. We geven onze leden graag dit online podium. Dat vind ik een hartstikke leuke aanvulling op onze live-activiteiten. Wil jij iets vertellen over jouw bedrijf, jouw ervaring delen waarvan we kunnen leren of andere ondernemers een kijkje in jouw keuken geven? Laat het ons weten. Want bij ons is er altijd een plek voor digitaal netwerken. En een bitterbal of twee.