Historie

De Veghelse ondernemersverenigingen CVO en VMK opgegaan in de nieuwe ondernemersvereniging Ondernemend Veghel. CVO en VMK werkten al jaren samen binnen Vitaal Bedrijvig Veghel, Glasnet Veghel B.V. en het Platform Ondernemend Meierijstad (POM), alles ten behoeve van een ondernemend Veghel.

CVO (Contactgroep Veghelse Ondernemingen) is in 1973 opgericht als belangenbehartiger van de grotere Veghelse bedrijven. Door de jaren heen is de vereniging zich gaan richten op de belangen van Veghelse bedrijven met meer dan 25 werknemers.

De Vereniging voor Midden- en Kleinbedrijf (VMK) in Veghel is op 28 september 1992 opgericht op initiatief van enkele Veghelse MKB-ondernemers. Deze ondernemersvereniging vierde in 2017 haar 25-jarig bestaan en was inmiddels uitgegroeid tot een vereniging met ruim 125 ondernemingen

De functie van beide Veghelse ondernemersverenigingen was die van een sterk netwerk, waar ondernemers elkaar kunnen groeten en ontmoeten en van daaruit zowel zakelijke als persoonlijke relaties op- en uitgebouwd kunnen worden. Daarnaast werden de belangen van de Veghelse ondernemingen behartigd richting de gemeente en andere instanties.

Gelijktijdig met het ontstaan van de gemeente Meierijstad is de overkoepelende stichting het Platform Ondernemend Meierijstad (POM) opgericht. Vandaaruit gebeurt de gezamenlijke belangenbehartiging, ontzorging en ontwikkeling van het ondernemersklimaat binnen Meierijstad.