Het mag weer!

Kaart niet beschikbaar

Datum
06 april 2022
16:00 - 20:00

Wij nodigen je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van Ondernemend Veghel, een boeiende presentatie én ons vaste onderdeel ‘ontmoeten en groeten’. Dit laatste deze keer wat uitgebreider, met royaal de tijd om te genieten van een borrel en lekker samen eten!

Woensdag 6 april, 16.00 uur, Apotheek – Noordkade Veghel
We starten onze bijeenkomst met een Algemene Ledenvergadering. Naast de min of meer vaste agendapunten nemen we formeel afscheid van twee bestuursleden, Maddy Goossens en Roel van Lith. Zij treden af en zijn niet herbenoembaar. Het bestuur zal tijdens de Algemene Ledenvergadering voorstellen de voorzittershamer over te dragen aan ons
bestuurslid Wilco Jansen.

Na de Algemene Ledenvergadering laten we ons inspireren. ‘Ontmoeten en groeten’, dat is ons credo en vóór de
COVID-pandemie was dat van alledag. Fijn dat we dit nu weer mogen, maar…. hoe moet het ook alweer?

Heleen Makkinga, specialist in non-verbale communicatie, zal tijdens deze bijeenkomst onze kennis weer een beetje ophalen. Het gaat over kijken en luisteren, over je eigen boodschap overbrengen. Interessant en leerzaam, omdat we ons vaak niet of onvoldoende bewust zijn van onze lichaamstaal. Die vertelt namelijk 80% meer dan onze woorden alleen.

Programma
16.00 uur:   Ontvangst
16.30 uur:   Algemene Ledenvergadering Ondernemend Veghel
17.00 uur:   “Hoe moet het ook al weer” – Heleen Makkinga 

18.00 uur:   Borrel en samen eten
20.00 uur:   Einde bijeenkomst